Verzekering voor leerlingen

Natuurlijk wil je dat er niets gebeurt met je kinderen, ook niet op of onderweg naar school. Helaas heb je hier als ouder lang niet altijd grip op. Mocht er onverhoopt toch een ongeluk of iets dergelijks plaatsvinden rondom school, dan is het wel zo handig om te weten in hoeverre de school aansprakelijk en verzerkerd is.

Verschil in verzekering

De twee meest populaire verzekeringen bij scholen zijn de ongevallenverzekering en de aanpsrakelijkheidsverzekering. Bij de eerstgenoemde verzekering is je kind of zijn je kinderen voor het meeste verzekerd. Bij een ongevallenverzekering zijn leerlingen namelijk verzekerd tegen ongevalsschade wanneer ze vanuit huis de snelste route pakken naar school, onder schooltijd zelf, en de snelste route terug. Een ritje naar de gymzaal onder schooltijd valt natuurlijk ook onder de ongevallenverzekering.

Heeft de school in kwestie echter een aansprakelijkheidsverzekering, dan zijn de leerlingen pas verzekerd vanaf het moment dat ze door de hekken zijn onder schooltijd en wanneer ze onder toezicht tijdens schooltijd naar een andere locatie gaan. Niet zo gek dat er dan ook vaak op gehamerd wordt dat reizen onder schooltijd ook met toezicht van een of meerdere volwassenen plaatsvindt.

School of ouders?

Veroorzaakt een kind onderweg van of naar school schade bij een ander, dan wordt in dit geval allereerst de aansprakelijkheidsverzekering polis van de ouders aangedaan en vervolgens pas die van school. Gebeurt er echter iets met een leerling onder het toezicht van een of meerdere ouders of op het moment dat er toezicht had moeten worden gehouden? Dan is de kans aanzienlijk dat de school aansprakelijk wordt gesteld en of er eventueel iets aan de aanwezige ouder(s) te verwijten valt.

Verzekeringen voor studenten

Bijna klaar met de middelbare school of reist je kind al heen en weer naar zijn nieuwe studie, dan is het hoogstwaarschijnlijk tijd om een studentenverzekering af te laten sluiten. Vanaf 18 jaar is het namelijk verplicht in Nederland om verzekerd te zijn. Gelukkig zijn er genoeg verzekeringen voor studenten die extra goedkoop zijn. Door geen extra en onnodige verzekeringen in het pakket te zetten, kan de prijs relatief laag worden gehouden.

Wil je in een studentenverzekering toch op bepaalde onderdelen ook of juist extra verzekerd zijn, dan is dit in de meeste gevallen gewoon mogelijk. Heeft het gebit bijvoorbeeld relatief veel aandacht nodig of worden er regelmatig bezoekjes gepleegd aan de fysiotherapeut? Dit is allemaal aan te passen in het pakket van verzekeringen voor studenten.

De meeste studentenverzekeringen sluiten zelfs zo goed aan op de doelgroep, dat ze op meerdere social media kanalen bereikbaar zijn. Ook kun je naar sommige verzekeraars zelfs berichtjes via WhatsApp sturen, mochten er verzekeringsgerelateerde vragen zijn.

Meer info op: Allesoververzekeringen.info

Terug naar overzicht
Lichamelijke beperking

De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom het beleid van gehandicapte kinderen op scholen. Dankzij de leerlinggebonden financiering en de aanpassing van de Leerplichtwet is het aantal kinderen met een beperk...

Lees meer
ADHD en ADD

Kinderen met ADHD of ADD vallen vaak op in de schoolklassen. Aangezien het aantal kinderen gediagnosticeerd met een van de twee gedragsstoornissen aanzienlijk is gestegen, is de kans groot dat docenten te maken krijgen met ...

Lees meer