Leerlingenzorg

Iedere leerling is uniek en heeft zijn eigen speciale behoeftes. Ondanks dat ieder kind op zijn eigen tempo leert, wordt er vaak in de klas één of slechts enkele tempo's aangehouden. De leerkracht verdeelt haar aandacht per kind echter zo goed mogelijk. Mocht er alsnog behoefte blijken te zijn aan meer aandacht, dan bieden scholen vaak extra leerlingenzorg aan.

De aandacht die ieder kind verdient

In het onderwijs is er al een aantal jaren extra leerlingenzorg aanwezig om leerlingen beter op weg te helpen. In de meeste gevallen gaat het om kinderen met leer- of sociale problemen. Aan de leerkracht is het de taak om deze problemen op te merken in zijn of haar klas, om hier vervolgens een melding van te maken. Aangezien leraren tegenwoordig getraind worden in het spotten van specifieke onderwijsbehoeften van kinderen, moet dit geen probleem vormen.

Een leraar kan adviseren om een leerling te laten onderzoeken, omdat hij of zij gedragskenmerken ziet van een bekende aandoening zoals ADHD of ADD. Na de signalementen van het kind grondig geanalyseerd en/of besproken te hebben, wordt er gekeken naar welke vorm van zorg de leerling het meeste behoefte aan heeft.

Lichamelijke beperkingen

Naast problemen met gedrag wordt er natuurlijk ook ingespeeld op eventuele lichamelijke beperking(en) van een of meerdere leerlingen. In vrijwel alle gevallen wordt er eerst met de ouders gesproken over de problemen met hun kind, waarna er samen gekeken wordt om de tijd op school zo gemoedzaam mogelijk te laten verlopen. In het geval van een leerplan evalueert de leerkracht bij tijd en wijle of de extra zorg succesvol is.

Verzekering voor leerlingen

Natuurlijk wil je dat er niets gebeurt met je kinderen, ook niet op of onderweg naar school. Helaas heb je hier als ouder lang niet altijd grip op. Mocht er onverhoopt toch een ongeluk of iets dergelijks pla...

Lees meer
Lichamelijke beperking

De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom het beleid van gehandicapte kinderen op scholen. Dankzij de leerlinggebonden financiering en de aanpassing van de Leerplichtwet is het aantal kinderen met een beperk...

Lees meer
ADHD en ADD

Kinderen met ADHD of ADD vallen vaak op in de schoolklassen. Aangezien het aantal kinderen gediagnosticeerd met een van de twee gedragsstoornissen aanzienlijk is gestegen, is de kans groot dat docenten te maken krijgen met ...

Lees meer