Lichamelijke beperking

De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom het beleid van gehandicapte kinderen op scholen. Dankzij de leerlinggebonden financiering en de aanpassing van de Leerplichtwet is het aantal kinderen met een beperking op (reguliere) scholen enorm gestegen. Ook voor kinderen met een lichamelijke handicap is er veel gewijzigd.

Regulier, speciaal of geen onderwijs?

Lang niet alle kinderen met een (lichamelijke) beperking worden doorgestuurd naar het speciaal onderwijs. Dankzij het zogenoemde 'rugzakje', opgezet in 2003 door de overheid, moet het (naast het speciale onderwijs) ook voor reguliere scholen mogelijk zijn om aan kinderen met een handicap les te geven. De speciale aanpassingen in de klas moeten dankzij het rugzakje van de leerling gefinancierd kunnen worden. In overleg met scholen wordt per kind gekeken naar de mogelijkheden.

Is het bij nader inzien toch niet mogelijk om een kind met een lichamelijke beperking te plaatsen in het regulier onderwijs, dan komt het speciaal onderwijs aan bod. Om in aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs is een indicatie nodig, afkomstig van een Commissie voor Indicatiestelling.

Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in verschillende clusters, waarvan er één specifiek gericht is op leerlingen met een of meerdere lichamelijke beperkingen. Dit is cluster 3: onder dit cluster vallen scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen én leerlingen die langdurig ziek zijn.

Gevolgen versoepeling Leerplichtwet

Kinderen met een zware lichamelijke beperking worden vaak vrijgesteld van de leerplicht. Dit gebeurt na onderzoek van artsen en vervolgens goedkeuring van de gemeente. Door de aanpassing van de Leerplichtwet moeten gemeenten en artsen eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. De regering hoopt dat op deze manier meer kinderen alsnog terechtkunnen in een klein klasje of deels vanuit huis les krijgen, zowel via het regulier als speciaal onderwijs.

Terug naar overzicht
Verzekering voor leerlingen

Natuurlijk wil je dat er niets gebeurt met je kinderen, ook niet op of onderweg naar school. Helaas heb je hier als ouder lang niet altijd grip op. Mocht er onverhoopt toch een ongeluk of iets dergelijks pla...

Lees meer
ADHD en ADD

Kinderen met ADHD of ADD vallen vaak op in de schoolklassen. Aangezien het aantal kinderen gediagnosticeerd met een van de twee gedragsstoornissen aanzienlijk is gestegen, is de kans groot dat docenten te maken krijgen met ...

Lees meer